Een osteopaat kan ook bij kinderen veel klachten verhelpen. Tijdens het eerste bezoek stelt de osteopaat vragen over de klacht, maar ook over een eventuele ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Zo probeert de osteopaat te achterhalen welk weefsel bij het kind klachten veroorzaakt en wat de oorzaak hiervan is. 

Speciale benadering van kinderen

In de osteopatische benadering van kinderen is er een groot verschil met het behandelen van volwassenen. Het behandelen van kinderen vraagt van een osteopaat dat hij uitgaat van het kind zelf en niet van de ‘etiketten’ die er opgeplakt zijn of worden opgeplakt.

Dit maakt dat het kind het behandelen toelaat. Voor een osteopaat is iedere behandeling een uitdaging in creatieve zin, omdat het kind bepaalt hoe het zich laat behandelen.

Zacht en aangenaam

Door zijn zachtheid en efficiëntie is osteopathie een geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte mobilisatie en manipulatietechnieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren.

Het kind voelt het respect voor zijn lichaam en herkent in de benadering van de osteopaat de weg naar de genezing.

Kennis van kindergeneeskunde

Om een baby goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven omtrent de problemen van het kind, heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een complementaire geneeswijze.

Met welke klachten naar de osteopaat?

Veelvoorkomende klachten bij kinderen die een osteopaat behandelt:
• Astma.
• Hoofdpijn.
• Buikpijn, obstipatie en diarree.
• Keel, neus en oorproblemen.
• Orthodontie.
• Zindelijkheidsproblemen.

• Leerproblemen.
• Gedragsproblemen, ADHD.
• Het gehandicapte kind.
• “Mijn kind zit niet lekker in zijn vel”.
• Problemen met de motorische ontwikkeling.
• KISS syndroom