Het hoofd niet goed kunnen stabiliseren, te veel actief strekken (en te weinig actief buigen), niet goed omrollen of stabiel zitten, kontschuiven in plaats van kruipen, zijn een aantal voorbeelden van motorische ontwikkelingsproblemen die in het eerste jaar kunnen voorkomen.

Vaak hangen deze ontwikkelingsproblemen samen met over-/onderprikkeling van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat door belemmerende factoren.

De behandeling

De behandeling richt zich op het optimaliseren van de beweeglijkheid van het bewegingsapparaat en de kwaliteit van het zenuwstelsel. Daar waar nodig behandelt de osteopaat met overwegend zachte handgrepen, zodat het lichaam zelf weer de regie kan overnemen.